innowacyjna gospodarka
 
nanomitex - nano i mikromateriały włókiennicze
 
fundusz rozwoju regionalnego UE
 

W Instytucie Włókiennictwa realizowany jest Projekt kluczowy Funkcjonalne nano- i mikromateriały włókiennicze o akronimie NANOMITEX. 


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013.

Oś priorytetowa 1: „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działanie 1.3.: „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”, Poddziałanie 1.3.1.: „Projekty rozwojowe”


Nazwa Beneficjenta: Instytut Włókiennictwa
Wartość Projektu: 21 558 704,90 PLN
Udział Unii Europejskiej: 18 324 899,17 PLN
Okres Realizacji: 15.07.2007 - 30.04.2014
Hasło przewodnie: Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość

Lider Projektu:
Instytut Włókiennictwa,
Łódź

Partnerzy:
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich,
Poznań
Politechnika Wrocławska,
Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, Wrocław
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk,
Łódź
Uniwersytet Przyrodniczy,
Poznań.

 

 

 

 

 

Lider

logo_iw.jpg

Partnerzy

logo_cbmim.jpglogo_iwnirz.jpglogo_pw.jpglogo_uwpoznan.jpg